หน้าแรก

banner-bg
สานน้ำใจ รวมปัญญา พาไทยรอด

ร่วมสนับสนุนกล่องยังชีพไทยรอด

เพื่อให้ผู้ป่วยโควิด มีชีวิตต่อไป

เป้าหมาย 3000 กล่อง
ได้รับการสนับสนุนแล้ว 300 กล่อง
 • โครงการไทยรอด

  แพลตฟอร์มที่ช่วยให้ผู้ป่วยโควิดสามารถกลับรักษาตัวที่บ้านได้พร้อมระบบติดตามอัตโนมัติ (Automated Home Isolation)

  เมื่อผู้ป่วยลงทะเบียน ระบบจะช่วยติดตามอาการ และจัดส่งกล่องยังชีพไปให้ตามความเหมาะสม

  พร้อมเปิดให้แพทย์ / พยาบาล / อาสาสมัคร สามารถช่วยดูแลและติดตามอาการได้

  เพื่อแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ และทำให้ผู้ป่วยโควิดสามารถมีชีวิตต่อไปได้อย่างปลอดภัย

  AUTOMATED HOME ISOLATION

  ระบบอัตโนมัติเพื่อรักษาตัวอยู่บ้าน


  REGISTER & AUTO TRIAGE

  • ผู้ป่วยลงทะเบียนด้วยตัวเองง่ายๆ ผ่านไลน์
  • ระบบ เช็คความซ้ำซ้อนอัตโนมัติ ก่อนลงทะเบียน
  • ระบบ คัดกรองสีอัตโนมัติ ตามอาการที่กรอกมา

  TELEMED & AUTO MONITOR

  • บันทึกอาการ 14 วัน พร้อม เตือนบันทึกอัตโนมัติ
  • คัดกรองสี และ เฝ้าระวังอาการให้อัตโนมัติ
  • นัดหมายพูดคุยกับแพทย์ได้ง่ายๆ จากทุกอุปกรณ์

  PACKING & AUTO SHIPPING

  • ระบบคลังแพคกล่องรอพร้อมส่ง
  • สั่งกล่อง ตามสีคนไข้และ เชื่อมต่อขนส่งอัตโนมัติ
  • กล่องส่งถึงภายใน 24 ชม. หลังลงทะเบียน HI โดยอัตโนมัติ
  ติดต่อเรา